Winkomun

Starters

Starters

A winkomun ajudem a crear comunitats. Però sobretot ajudem a les persones que volen crear més d’una comunitat. Persones que, per raons diverses, s’interessen en el sistema i decideixen aplicar-lo a les comunitats del seu entorn.

Persones com l’Arianne, espanyola, llicenciada en Ciències Econòmiques i que després de treballar amb sistemes de microcrèdits va descobrir winkomun. Des de fa tres anys ha creat 16 comunitats a Haiti, República Dominicana i Indonèsia, on viu actualment.

O l’Abdoulaye Fall, senegalès de 40 anys. Després de treballar el sistema de les tontines dins la comunitat senegalesa a Barcelona, va conèixer winkomun i va crear el seu propi grup l'any 2006. Des de llavors s’ha anat interessant en la metodologia i s’ha convertit en un dels starters més prolífics, estretament vinculat a l’organització de winkomun.

Sis milions de persones arreu del món ja treballen amb metodologies d’estalvis similars gràcies a que algú s’hi ha interessat, ha creat un grup i ho ha estès a altres comunitats.

Start it up!

A winkomun ajudem a crear comunitats. Però per sobre de tot, volem ajudar els starters, persones que volen crear més comunitats.

Comunitats winkomun

Com funciona un grup d'estalvi?

Com funciona

Vull saber-ne més...